Yumurta Donasyonu

Shape1
Shape2

Çalışma Saatleri

 • Pazartesi - Cuma 08:00 - 19:00
 • Cumartesi 08:00 - 19:00
 • Pazar Kapalı

Neredeyiz?

Yumurta Donasyonu

Yumurta Donasyonu

Yumurta donasyonu, annelik şansını kaybetmek üzere olan veya başka bir nedenle çocuk sahibi olamayan kadınlar için önemli bir çözüm sunar. Vita Altera Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi, gelişmiş uzmanlık ve multidisipliner yaklaşımıyla, donör adaylarının seçimi ve değerlendirilmesi süreçlerinde titiz bir prosedür uygulayarak alıcı çiftlere en uygun donörleri belirler. Özellikle kariyer veya bilinmeyen tıbbi nedenlerle çocuk sahibi olamayan kadınlar için güvenilir ve başarılı bir merkezdir.

Yumurta Donasyonu Programına Katılacak Kadınlar

Yumurta donasyonu programında aday olabilecek kadınlar arasında şu gruplar öne çıkar:

 1. Prematür Menopoz: Yumurtalık fonksiyonlarının erken yaşta durması,
 2. Cerrahi Menopoz: Yumurtalıkların ameliyatla alınması,
 3. Cerrahi, Radyoterapi veya Kemoterapi Sonrası Yumurtalık Hasarı: Tedavi süreçlerinden kaynaklanan hasar,
 4. Genetik Bozukluklar: Genetik nedenlerle yumurtalık işlevlerinin azalması,
 5. İleri Anne Yaşı: Özellikle 45 yaş ve üzeri,
 6. Düşük Yumurtalık Rezervi: Doğal olarak azalmış yumurtalık kapasitesi.

Uygun Donörün Seçimi

Donör seçimi, başarılı bir yumurta donasyonu süreci için kritik öneme sahiptir. Vita Altera Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi, uzman ekibiyle her donör adayını kapsamlı ve titiz bir şekilde değerlendirmektedir. Değerlendirme süreci, aşağıdaki testleri içerir:

 1. Medikal, Psikolojik ve Jinekolojik Muayeneler: Donör adayının sağlık durumu, ruhsal uygunluğu ve jinekolojik geçmişi detaylı olarak incelenir.
 2. Bulaşıcı Hastalık Testleri: HIV, hepatit, sifiliz ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı testler yapılır.
 3. Genetik İnceleme: En yaygın kalıtsal hastalıklar ve genetik bozukluklar için geçmiş araştırılır.

Yumurtalık Stimülasyonu ve Döllenme Süreci

Donörün uygunluğunun onaylanmasının ardından yumurtalık stimülasyonu süreci başlar. Bu süreç, donörün yeterli sayıda ve kaliteli yumurta üretmesini sağlamak için kontrollü hormon tedavisini içerir. Elde edilen yumurtalar, alıcı çiftin erkek partnerinin verdiği sperm örneği ile döllenir. Oluşan embriyolar, belirli bir gelişim seviyesine ulaştığında kadının rahmine yerleştirilir.

Detaylı Değerlendirme Süreci

Vita Altera Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi, donör adaylarını kapsamlı bir incelemeden geçiren ve bu süreçte prosedürel olarak en üst seviyede uygunluk ve güvenlik sağlayan titiz bir merkezdir. Değerlendirme aşamaları şunlardır:

 1. Psikolojik Değerlendirme: Uzman bir psikolog tarafından donör adayının kişiliği, motivasyonları ve donörlük sürecine uygunluğu değerlendirilir. Bu değerlendirme, anket doldurulması ve bireysel mülakatı içerir.
 2. Jinekolojik Muayene: Donörün genetik ve tıbbi geçmişi göz önünde bulundurularak, patolojik durumları elemek adına kapsamlı bir değerlendirme yapılır.
 3. Laboratuvar Testleri: Kan sayımı, karaciğer fonksiyon testleri, tiroid fonksiyonları, prolaktin, diğer hormon analizleri ve pıhtılaşma testleri yapılır.
 4. Kan Grubu ve Rh Faktörü: Donörün kan grubu ve Rh faktörü belirlenir.
 5. Bulaşıcı Hastalık Testleri: Sifiliz, hepatit B ve C, HIV, sitomegalovirüs (CMV), kızamıkçık, toksoplazma ve herpes virüsü I-II testleri dahil çeşitli enfeksiyonlara karşı tarama yapılır.
 6. Genetik Değerlendirme: Kromozom bozuklukları ve genetik hastalıkları elemek için tarama gerçekleştirilir. Thalassemia ve karyotip incelemeleri de yapılır.

Başarılı Bir Tedavi Süreci İçin Profesyonel Yaklaşım

Vita Altera Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi, yumurta donasyonu sürecini uzman ekibi, modern tıbbi cihazları ve bilimsel yenilikleri yakından takip eden anlayışıyla en iyi şekilde yürütmektedir. Merkezde, her aşamada çiftlerin gereksinimleri, kişisel durumları ve beklentileri göz önünde bulundurularak tedavi planları oluşturulur. Donör seçiminden yumurta toplama ve döllenme aşamasına kadar hassas ve özenli bir yaklaşım benimsenir.

Yumurta Donasyonunda Güvenlik ve Gizlilik

Yumurta donasyonu, hassas bir süreci içerir ve güvenlik ile gizlilik büyük önem taşır. Bu merkez, hem donörün hem de alıcı çiftin kimliklerini koruyarak sürecin güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlar. Her iki tarafın da haklarını gözeten etik ve yasal standartlar, en üst düzeyde uygulamaya konur.

Takip ve Destek Hizmetleri

Yumurta donasyonu süreci, başarılı bir gebelik elde edilene kadar çeşitli takip ve destek hizmetlerini gerektirir. Vita Altera Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi, alıcı çiftlere her aşamada profesyonel bir destek sunar:

 1. Psikolojik Destek: Hem donörün hem de alıcı çiftin, yumurta donasyonu sürecinin duygusal boyutlarıyla başa çıkabilmeleri için uzman psikologlar tarafından desteklenirler.
 2. Medikal Takip: Gebelik elde edildikten sonra da annenin sağlığının ve bebeğin gelişiminin yakından izlenmesi amacıyla kapsamlı bir medikal takip yapılır.
 3. Diyalog ve Bilgilendirme: Tedavi süresince çiftler, tedavi planları hakkında kapsamlı olarak bilgilendirilir ve süreç boyunca kendilerine rehberlik edilir.

Yumurta Donasyonu Sürecinde Başarı Faktörleri

Vita Altera Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi’nin yumurta donasyonunda başarı oranı yüksektir. Bu başarıda rol oynayan ana faktörler şunlardır:

 • Donör Seçimi: Sıkı değerlendirme kriterleriyle seçilen sağlıklı ve uygun donörler, yüksek kaliteli yumurta üretir.
 • Laboratuvar Standartları: Modern laboratuvar teknikleri ve embriyologların deneyimi, döllenme ve embriyo gelişim süreçlerini optimize eder.
 • Kişiselleştirilmiş Tedavi: Alıcı çiftlerin bireysel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış tedavi planları, maksimum başarı oranını hedefler.
 • Uzmanlık ve Deneyim: Multidisipliner ekibin deneyimi, tedavi boyunca her adımda doğru kararların alınmasını sağlar.

Sonuç ve Değerlendirme

Yumurta donasyonu, annelik hayalini gerçekleştirmek isteyen kadınlar için değerli bir tedavi yöntemidir. Vita Altera Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi, güvenilir ve başarılı tedavi yöntemleriyle, çiftlerin güvenini kazanmış bir merkezdir. Hem donörlerin hem de alıcı çiftlerin ihtiyaçlarına odaklanan uzman ekibi, kişiselleştirilmiş hizmetleri ve etik standartlarıyla bu hassas süreci en iyi şekilde yönetir.

Günümüz tıbbında yumurta donasyonu, teknolojik yenilikler ve klinik uzmanlıkla desteklenerek gelişmeye devam etmektedir. Vita Altera Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi, bu alanda öncü olarak donör ve alıcı çiftlere umut ışığı olmaktadır. Çocuk sahibi olma hayalini kuran çiftler için bu güvenli ve başarı odaklı yaklaşım, pozitif sonuçlar elde etmek için mükemmel bir seçenek sunar.

Vita Altera Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi, titizlikle belirlediği uygun donörler ve multidisipliner yaklaşımıyla yumurta donasyonu sürecinde yüksek başarı oranlarına sahiptir. Çiftler, güvenli ve kişiselleştirilmiş tedavi süreçlerinden geçerken, alanında uzman ekibin desteğiyle çocuk sahibi olma hayalini gerçekleştirebilirler.