Tedaviler
Yumurta Donasyonu

Hangi kadınlar yumurta donasyonu programı adayı olabilir?

  • Prematür menopoz(erken menopoz),
  • Cerrahi menopoz ( yumurtalıkların ameliyatla alınması),
  • Ameliyat-radyoterapi- kemoterapi sonrası yumurtalık hasarı,
  • Genetik bozukluklar,
  • İleri anne yaşı (özellikle 45 yaş üzeri),
  • Düşük yumurtalık rezervi

En Uygun Yumurta Donörünü Seçmek

Fertilite merkezlerinde, en fazla talep gören Teknik yumurta (oosit) donasyonudur ; bunun nedeni kariyer vs. nedenlerle annelik yaşının ileri atılması veya bilinmeyen tıbbi nedenlerle olmaktadır. Yumurta bağışçılarının dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi başarılı bir sonuca ulaşmak için çok önemlidir. Çoklu disiplinli uzman kadromuz tarafından donöre katı bir dizi test uygulandıktan sonra alıcı çifte uygun donör belirlenir.


Testlere aşağıdakiler dahildir;

  • Medikal, psikolojik ve jinekolojik muayeneler
  • Bulaşıcı hastalıklara karşı kan ve serolojik testler
  • En sık görülen kalıtsal hastalıkları elemek için genetik geçmişinin incelenmesi

Yumurtalık stimülasyonu süreci donörün yeterli sayıda yumurta elde etmesi için yapılır. Elde edilen yumurtalar çiftin erkek partnerinin verdiği sperm örneği ile döllenir ve oluşan embriyolar istenen seviyeye ulaştığında kadının rahmine yerleştirilir.

Kliniğimizde, donör adaylarına detaylı incelemeler yapılmasını gerektiren en önemli konular; psikolojik, klinik ve genetik değerlendirmelerdir. Bu analizler prosedürel olarak en üst seviyede uygunluk ve güvenlik sağlamak amacıyla yapılmak zorundadır.

1-Uzman psikolog tarafından yapılan psikolojik değerlendirme. Donör adayının kişiliğini değerlendirmek adına yapılan mülakatta ayrıca bir anket doldurulması gerekmektedir.

 

2-Adaya uygulanacak jinekolojik muayene. Fertilite alanında uzman jinekolog tarafından, donörün hem kişisel hem de genetik geçmişini gösteren ve patolojik olasılıkları ortadan kaldırmayı amaçlayan değerlendirme süreci uygulanır.

 

3-Kan sayımı, karaciğer fonksiyon testleri, tiroid testleri, prolaktin, diğer hormon tahlilleri ve pıhtılaşma testleri

4-Kan grubu ve Rh faktörü

 

5-Cinsel yolla bulaşabilecek ve sarılık testleri: Sifiliz serolojisi, hepatit B ve C serolojisi, HIV serolojisi Sitomegalovirüs testleri (CMV) , Rubella , Toxoplasma, Herpesvirus I ve II taraması

 

6-Genetik olabilecek hastalıkları bertaraf etmek için uygulanacak kromozomal ve genetik değerlendirme. Thalasemi taraması ve Karyotip incelemesi.