Tüp Bebek (IVF)

IN VITRO FERTILIZATION (IVF)

Kadının vücudu haricinde gerçekleştirilen bu teknikte, laboratuar ortamında embriyolar oluşturulur ve gözlemlenen gelişmeyi uyarıp gebelik amacıyla kadının rahmine yerleştirilir.

Profesyonel bir ekip tarafından koordine edilmesi gereken bu süreç, kişisel ihtiyaçlara uygun özel bir tedavinin hazırlanması ve kliniğin teknolojik altyapısının yeterliliğini gerektiren önemli unsurları barındırır.

KİMLERİN IN VITRO FERTİLİZASYONA İHTİYACI VARDIR?

Aşağıdaki faktörlerden herhangi birinin olması halinde çiftler in vitro fertilizasyon (IVF) kullanabilir:

Kadına Ait Faktörler

  • Tüplerin daha önce bağlanması da dahil hasar görmüş veya kapalı fallop tüpleri
  • Başarısız aşılama tedavileri sonrası
  • İmmünolojik faktörler
  • Endometriozis bağlantılı infertilite
  • "Açıklanamayan" infertilite


Erkeğe Ait Faktörler

  • Zayıf sperm hareketleri (spermlerin iyi hareket etmemesi)
  • Zayıf sperm morfolojisi (şekilsiz sperm)
  • Düşük sperm sayısı
  • Menide sperm bulunmaması (Azospermi)
  • "Açıklanamayan" infertilite

ADIM ADIM IVF İŞLEMİ

Çalışma ve hastaların hazırlanması

Vita Altera, kişilere özel tedavi yöntemlerini tespit edip uygulamaktadır. Kısırlığın kaynağının tespiti, teşhis konulması ve tedaviye yönelik alternatif tedavilerin hayata geçirilmesi misyonundan hareketle, erkeğin sperm ve hormonal pozisyonu analiz edilir ve gerek görüldüğü takdirde ürolojik bir değerlendirme yapılır.

Kadınlarda ise öncelikle rahim kanalı ve endometriyal kavite muayenesi yapılır. Sonrasında adet döngülerine bakılır ve fallop tüplerindeki olası değişiklikler gözlemlenir. Her ikisinin de detaylı olarak cinsel sağlık değerlendirmesi ek olarak tatbik edilir. Hem biyolojik hem de psikolojik olarak her iki tarafın da sürece hazır olduklarından emin olunur ve bu işlem ile IVF’nin infertilite sorununa en doğru yanıt olduğundan emin olunur.

Yumurtalık stimülasyonu

Hamilelik amacıyla başlatılan sürecin doğru yönetimi ve olasılığın yükseltilmesi için sağlıklı bir kadının yumurtalığının normalde ürettiği birden fazla oosit sayısına ulaşılması gerekir. Hem adet hem de kalite olarak oosit eldesinin en uygun seviyede olması için vajinal ultrason, kan testleri ve medikal kombinasyonlar ile izlenmesi gereken süreci uzman kadromuzla en etkili şekilde yönetmekteyiz.

Her hasta için tedaviler ortalama 8 ile 12 gün arasında sürmektedir.

Yumurta toplama / Sperm kapasitasyonu

Yumurta toplama işlemi, tedavinin bağışlanmış yumurta ile yapılmadığı durumlarda , çatlatma iğnesi uygulandıktan 36 saat sonra hayata geçirilir. Hastalarımızın konforu açısından lokal anestezi kullanılmamakta genel anestezi ile en uygun ilaçlarla anestezi sağlanmaktadır. Ultrason yardımıyla yaklaşık 10-15 dakika süren bir yöntemle ince bir iğne kullanılarak olgunlaşmış yumurtalar alınır.

Bu operasyonun yapıldığı gün erkek partnerden ise meni örneği istenir.

Sperm kalitesinin yüksek olması adına, örneği vermeden  3 gün önce masturbasyon ile dışarı boşalmamanın gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Bunun haricinde ise eğer varsa, erkek partnerden önceden alınan ve dondurulmuş sperm örneklerinin çözülmesi ve hazırlanması gereklidir. Aynı süreç donör sperm örnekleri için de geçerlidir.

Laboratuvar ortamında aşılama

Klasik IVF veya ICSI uygulaması gereken durumlar yapılan tetkiklerle belirlenen Spermatozoa konsantrasyonu, hareketi ve morfolojisine bağlıdır.

Bu işlemde overlerden alınan yumurtalar vakit kaybetmeden spermle beraber “embriyo kültür” ortamına yerleştirilir ve yaklaşık 24 saat beklemesi için bir inkübatöre konur. Fertilizasyon oranı ile pronükleer aşama (PN) embriyolarının sayısının belirlenmesi için aşılama sonrası yumurtalar inkübe edilmiş olur. Ebeveynin kromozomlarını temsil eden 2 pronükleusun hücre içerisinde görülmesi başarılı şekilde yumurtanın döllendiğinin göstergesidir. Gelişmeye bırakılan embriyolar için hassas bir süreç başlar, bu süreçte nem, gaz konsantrasyonu ve ısı gibi önemli koşullardan dolayı gelişimi etkilenebilecek embriyolar için minimum temas ve hassasiyet gereklidir.

72 saatlik süreçten sonra, uzman embriyologlarımız hastaya döllenen yumurta sayısı , embriyo kalitesi ( 6-8 hücreli), blastosist transferinin yapılacağı 5.güne kadar embriyolara kültür yapılmasının faydaları ve uygunluk kriterleri hakkında açıklama yaparlar. Embriyonik genom 6-8 hücre aşamasından itibaren harekete geçer, bu sayede sağlıklı ilerleyen süreçte, uzatılmış kültür embriyonik arresti gösterir ve transfer yapılacak sağlıklı embriyoların belirlenmesini sağlar.

Uzmanlarımız nezaretinde ilerleyen tedavide, embriyoların hepsinin kromozom olarak normal olmadığının tespiti 5.güne kadar gelişim sürecinde gözlemlenir. Bu süreci sağlıklı yönetmek için preimplantasyon genetik tanı (PGD) önerilmektedir.  

Öneminin yüksek olduğunu vurgulamak istediğimiz bu opsiyonların avantajları ve dezavantajlarını göz önüne aldığımızda, 3. gün embriyoları veya 5. gün blastosisti ile mi devam edileceği ebeveynlere danışılır ve en sağlıklı karar uygulanır.

Embriyo Biyopsisi

IVF tedavisi sürecinde, uzman embriyologlar tarafından tanı amacıyla embryolardan hücre veya hücrelerin alınması işlemine embriyo biyopsisi denir. Bir genetik/moleküler laboratuara gönderilen bu hücreler embriyoların genetik durumuna göre tetkik edilmek üzere incelenir. Anne rahmine transfer edilmeden önce bu teknik sayesinde sağlıklı embriyoların seçimi gerçekleşmiş olur. Böylece tespit edilen sağlıksız embriyolar(genetik veya kromozom bozukluğu) ayıklanmış olur.

DAHA FAZLASI İÇİN PGD BÖLÜMÜNE BAKINIZ. 

ICSI (Intrasitoplazmik Sperm Enjeksiyonu)

İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) olgunlaşmış yumurtanın içine bir adet spermatozoidin yerleştirilmesi işlemidir. Bu teknik, gelişen üreme tıbbı alanında bir devrim niteliğinde olup, daha önceden şiddetli sperm azlığı nedeniyle baba olamayan infertil erkeklerin ebeveyn olmasını sağlamıştır.

Sperm adedinin yetersiz olduğu, anormal morfoloji, yetersiz motilite veya spermin IVF tekniğiyle döllenmesinin başarısız olduğu noktalarda uygulanır. Bunun haricinde sperm kanalında tıkanma gözlemlenen erkeklerde de uygulanabilir. Bu sorunla karşılaşıldığında, mikroskop yardımıyla testislerden açılan ufak bir delik sayesinde doğrudan sperm çıkartma yolu izlenir. Sağlıklı ve hassas şekilde yumurtanın stabilizasyonu sağlandıktan sonra spermin yumurtanın içerisine yerleştirilme işlemi, mikromanipülasyon ekipmanı yardımıyla gerçekleşir.

DAHA FAZLASI İÇİN ICSI BÖLÜMÜNE BAKINIZ

Embriyo transferi

Genellikle, fertilizasyondan sonraki ve tedavinin en üst aşaması olan 2-5 gün arasında embriyo transferi gerçekleştirilir. Amaç, gelişimin son noktası olan yere yani anne rahmine, laboratuardan alınan embriyonun aktarılmasıdır.

Karından ultrason, yerleştirme işleminin en doğru noktayı bulmasını sağlamak için kullanılır. Bu aşamada mesanenin dolu olması, rahmin daha net görülmesini sağladığından işlemi başarıya ulaştırır. Bunun için işlemden 1 saat öncesinde mesanenin boşaltılması ve prosedür öncesi 1 şişe su içilmesi tavsiye edilir. Harici uygulanan parfüm, deodorant vb kozmetik kimyasallar transferin yapılacağı gün kullanılmaz. Rahmin içine, embriyo kültür ortamından temin edilen bir damla, ince bir kateter yardımıyla rahim boynundan geçirilerek uygulanır.

Standart jinekolojik muayeneyle benzerlik gösteren bu işlem, cerrahi bir müdahalenin aksine acısızdır ve sakinleştirici/anestezi kullanılmadan gerçekleştirilir.
Bu işlem, laboratuarın yanında bulunan ve ortalama 36ºC, çok aydınlık olmayan, steril ve sakin bir odada yapılır.

Süreç içerisinde bazen hastalar, fazla embriyonun olması sonucu gelecekte kullanılmak üzere kriprezervasyon (dondurarak saklama) yöntemini talep edebilir. Dondurarak saklama yöntemi, merkezimizde sunulan 1 yıl ücretsiz olup, bu paketi de içeren vitrifikasyon uygulaması ek ücretle uygulanmaktadır. Bu aşamada kriyobankamızda saklanmak için bırakılan donmuş embriyolar için aylık/yıllık bir bedel ödenmesi gerekmektedir.

Transfer sonrası, kliniğimizde bulunan serviste 30-60 dk arası istirahat edilmesi gereklidir. İlk gece fiziksel olarak rahatlamanız ve iyi dinlenmeniz çok önemlidir. Ertesi günden itibaren rutin hayatınıza dönebilir, uzmanlarımız tarafından size bildirilecek “yapılması ve yapılmaması gerekenler” listesine sadık kalmanız gerekmektedir.

Hazırlık aşamasında yeterli görülmeyen sonuçların gözlemlenmesi durumunda (progesteron seviyesinin yüksek olması veya rahim çeperinin yeterince kalın olmaması gibi) işlem yapılmaz ve yeni bir döngüye kadar embriyolar donmuş olarak transfer için saklanır.

Pozitif Gebelik Testi

Embriyo transferi yapıldıktan sonraki 10.gün βhCG kan testi gerçekleştirilir. Çünkü idrar testi bu kadar erken sürede size net bir yanıt veremeyecektir. bugünde yapılan βhCG kan testi 48 saat sonra tekrarlanır.

Testin sonucu pozitif ve artan değerler gözlemlenirse:

+ Hastanın ilk 3 ay için kullanması için verilen medikal desteğe düzenli devam etmesi önemlidir. Bu destek ilaçlar, hormonlara yapılan suni takviye ile artırıldığından, bebeği bu süreçte plasentanın tek başına destekleyebileceği sürece kadar değerlerde olumsuz bir gerileme olmaması gereklidir.

+ Fetüsün kalp hızının kontrol edileceği hamileliğin 6.haftasında ultrason ile değerlendirilerek yerleşen embriyo sayısı doğrulanır.