PESA - MESA - TESE

Menide sperm bulunmaması durumunda (azospermi), bu yöntemle sperm alınabilir, sonucunda hastanın gametleriyle döllenme gerçekleşir. Destekli üreme için sperm modern tıpta bir çok farklı teknikle alınabilir. Gebelik şansı artar, tedavi sürecinin agresifliği azalır ve kaliteli numune oranı yükselir. Sperm kanalı tıkanıklığı veya kistik fibroza kadar vasektomi tespit edilen erkeklerde, lokal anestezi ile testislerden kolay bir delme yoluyla yeterli sperm tedarik edilebilir. Biyopsi uygulaması gerekli görüldüğünde farklı şekillerde tavsiye edilir.

Cerrahi olarak spermin alınma yöntemleri 
Cerrahi sperm alma yöntemlerinin başlıcaları şu şekildedir: 

1- PESA : (Perkütan Epididimal Sperm Aspirasyonu) Doğrudan epididimin içine yerleştirilen bir iğne ve şırınga tekniğiyle bu uygulama gerçekleşir.

2- MESA : (Mikro-Epididimal Sperm Aspirasyonu) Mikroskop kullanılarak açık cerrahi sperm alma prosedürü ile epididim tübüllerini başarılı bir şekilde yerleştirme yöntemidir. Bunun sayesinde yüksek oranda sperme ulaşılabilir.

3- TESE : Testiküler Sperm Ekstraksiyonu (Mikro TESE) Testisin farklı noktalarına ulaşarak yüksek oranda testis dokusu alınması anlamına gelen bu yöntem skrotumun açılması ile gerçekleşir. Her bir spermi tespit için mikroskop yardımıyla spermler alınır. (Mikro TESE) Mikrodiseksiyon bir mikroskop yardımıyla çıkarılmış dokunun yerini tespit etmek için benzer bir teknik uygulanır. Amaç testis içindeki yapıya az zarar vererek kılcal damarlarda hasar oluşmasını ve etkilerini ortadan kaldırmaktır. Bu yöntemle alınan sperm sayısı da artar.