ICSI

İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI), IVF kapsamında kullanılan yumurtayı seçilen sperm ile dölleyen bir tekniktir. ICSI, uzman embriyologlar tarafından mikroskop yardımıyla tam teşekküllü bir laboratuarda gerçekleşir. Normal yollarla spermle döllenmenin düşük ihtimalli olduğu durumlarda yardımcı olan bir yöntemdir.

Döllemek için embriyoloğun yumurtanın içerisine az sayıda sperm olsa bile en iyi spermi seçmesiyle uygulanır. Erkek infertilitesi görülen durumların tedavisinde bu teknik en yüksek başarı oranıyla tıp literatüründe bir devrim olarak kabul edilir.

Bu yöntem %70-80 sürekli başarı oranına sahip bir tedavi tekniğidir.

Uygulamayı gerçekleştirecek embriyoloğun uzmanlığı ve tecrübesi ile sperm motilitesi, bu tekniğin başarı oranında en önemli 2 unsurdur.

Bu teknik harici olarak normal IVF döngüsünde yumurta ve spermler petri kabı içinde karıştırılarak  aynı kapta döllenme gerçekleşir. ICSI yönteminde ise uzman embriyologlar mikroskop kullanarak meni örneğinden en iyi spermi alır ve spermi direkt olarak yumurtanın içine uygular.

ICSI NE ZAMAN ÖNERİLMEKTEDİR?

1. Erkekte kısırlık:

 • Oligospermi veya kriptospermi: Çok ciddi oranda düşük sperm sayısı.
 • Astenospermi: Toplam motilitesi (hareketlilik) olmayan sperm örnekleri de dahil ciddi oranda düşük sperm motilitesi
 • Teratospermi: Yüksek sayıda anormal sperm sayısı.
 • Obstrüktif Azoospermi: Obstrüksiyona bağlı olarak menide sperm olmaması. Genetik bozukluklar, iltihap ve başarısız vazovazostomi genellikle bunun kaynağıdır.
 • Testis azoospermi: Testislerde sperm üretme bozukluğuna bağlı menide sperm olmaması.
 • Anejakülasyon: Retrograd ejakülasyon veya paraplejiye bağlı ejakülatör bozukluk.
 • Azoospermi ve anejükülasyon olması durumunda, ICSI için gerekli olan sperm doğrudan testislerden alınır (testis ponksiyonu veya biyopsi) (tese)
 • İmmün nedeni: Yüksek oranda anti sperm antikorlarının varlığı.
 • Değerli sperm örnekleri: kemoterapi veya radyoterapi görmeden önce sperm örneklerini donduran hastalar, bulaşıcı bir hastalıktan (HIV, hepatit) veya donör sperm kullandığından dolayı sperm yıkama gerektiren hastalar.


2. Kadında Kısırlık: 

 • Tüpler içerisine girildikten sonra düşük bir oosit sayımı alınması. Böyle durumlarda standart IVF uygulaması yapılır.
 • Şişmiş oosit tabakası (zona pellusida) dahil oosit kalitesinin genel anlamda düşük olması.


3. Diğer sebepler: 

 • Uzun süreli infertilite (2 yıldan daha uzun bir süredir hamile kalmaya çalışma).
 • Zamanlanmış cinsel ilişki veya aşılamanın sonrasında birden fazla başarısız döngü.
 • Bir önceki döngüde standart IVF uygulamamak.
 • Kurtarıcı mikroenjeksiyon: Standart IVF sonrasında döllenme olmamasından ötürü oosit mikroenjeksiyonu.
 • In Vitro Oosit Maturasyonu.
 • Birden fazla standart IVF döngüsü sonrasında hamile kalamama.
 • Vitrifiye oosit mikroenjeksiyonu.