Tedaviler
c

Cerrahi sperm alma yöntemlerinin başlıcaları şu şekildedir:

1- PESA : (Perkütan Epididimal Sperm Aspirasyonu) Ciltten bir iğne ile kesi yapılmadan epididime bir iğne ile ulaşılıp aspirasyon yöntemi ile sperm elde edilmesidir.

2- MESA : (Mikro-Epididimal Sperm Aspirasyonu) Cilde yapılan kesi ile epididime ulaşılarak bir iğne yardımı ile aspire edilen materyalden canlı sperm hücresi elde etme yöntemidir. PESA ve MESA tıkanma tipi azospermi, vazektomi sonrası sperm elde etme amacı ile daha çok uygulanmaktadır.

3- TESE : (Testiküler Sperm Ekstraksiyonu - Mikro TESE) Scrotum derisine yapılan çok küçük bir kesi ile ulaşılan her iki testisten mikroskop altında inceleme sonrası sperm bulma şansı daha yüksek bölgeler belirlenerek , o bölgelerden alınan çok küçük doku örneklerinde canlı sperm aranması yöntemidir. Genellikle altta yatan probleme bağlı olmak üzere %30-50 civarında sperm elde etmek mümkündür. Yapılan mikroTESE işleminin erkeğin daha sonraki hayatını ya da cinsel fonksiyonlarını etkileyecek herhangi bir uzun-kısa dönem bir etkisi yoktur.

TESA: (Testiküler Sperm Aspirasyonu)Testis dokusuna iğne yardımı ile girilip, sperm kanalından sperm alınması işlemidir.

Lokal anestezi eşliğinde kesi ve dikiş uygulaması olmadan yapılır. Işlem sonrası hastanede yatış ve istirahat gerekmemektedir; yara yeri iltihabı, kanama gibi kompilkasyonların hemen hemen hiç görülmemesi nedeniyle uygun vakalarda sperm hücresi bulmak için alternatif bir yol olarak kullanılmaktadır.