Tedaviler
Embriyo Dondurma

Dondurulmuş Embriyo Transferi Kimlere Uygulanır?

  • Önceki denemesinden kalan donmuş embriyoları kullanmak isteyen hastalar (önceki tedavi sonucu olumlu ya da olumsuz olabilir),
  • Hiperstimulasyon riski nedeni ile ya da rahimin transfer için elverişsiz olması nedeni ile tüm oluşan embriyoların dondurulduğu ve taze transferin yapılmadığı hastalar,
  • Klinik tercihi,
  • Embriyolara genetik test uygulanması sonrası, azalmış yumurtalık rezervi vs. nedenler ile embriyo biriktirilen (embriyo havuzu) hastalar

Rahmi Dondurulmuş Embriyo Transferine Hazırlamak

Taze embriyo transferi sırasında büyüyen yumurtalar ve sonrasında yumurta toplama işlemi ve sonrasındaki dönemde yumurtalıklardan salgılanan hormonlar rahimi embriyo transferi için hazırlamaktadır. Ancak donmuş embriyo transferi sırasında da çok pratik olmamakla beraber yine hasta yumurtlama tedavisi ile hazırlanabilir; ancak daha pratik olarak yumurtlama çeşitli yollarla baskılanıp östrogen ve progesteron hormonu içeren ilaçlarla rahim hazırlanıp ayrıca rahim ve embriyoların yaşı eşitlenir. Bu şekilde hazırlanan rahime aynı gün çözülen embriyolar yerleştirilir.

 


Dondurulmuş Embriyo Transferi Nasıl Yapılır?

Tüp bebek tedavisi hem taze hem de dondurulup çözülmüş embriyo transferi ile sonuçlandırılabilir. Günümüzde bazı klinikler taze embriyo transferi yapmamakta sadece dondurulmuş embriyo transferi yapmaktadır. Kliniğimizde ise taze ve donmuş embriyo transferlerinin her ikisi de başarı ile hastanın durumuna göre yapılmaktadır. Donmuş embriyo transferi sırasında amaç rahimi gebeliği kabul edecek şekilde hazırlamak ve ayrıca çözülüp transfere hazır olan embriyolar ile rahimin yaşını aynı hale getirmektir. Çünkü teorik olarak 5. Günde donmuş bir embriyoyu ancak yine aynı miktarda gün sayısı kadar progesterona maruz kalmış bir rahim kabul edip gebelik oluşumuna izin verebilir. Bu arada embriyolar vitrifikasyon denen bir yöntemle ve çok yüksek sağlıklılık yüzdeleri dondurulmakta ve sonrasında da azot tanklarında numaralanmış bölümlerde -196 derecede saklanmaktadır. Bu numaralar embriyo adresi denmekte ve her embriyonun adresi kayıtlarda saklanmaktadır. Teorik olarak bu saklanma süresinin üst sınırı yoktur. 11 yıl önce dondurduğumuz embriyolardan gebelik yaptık ve sonrasında sağlıklı doğum gerçekleşti.