Tedaviler
NGS

Yeni Nesil Dizileme, NGS

Sağlıklı bir insanda toplam 46 kromozom bulunmaktadır. İnsan gelişiminin en erken evresi olan embriyonel gelişimi, tüp bebek tedavisinde 5 veya 6 gün boyunca izlenebilmektedir. İster normal yolla ister tüp bebek yöntemiyle gelişen embriyolarda yapısal ve sayısal kromozom bozukları ile karşılaşmak mümkündür . bu tür problemler genellikle bebekde hayatla bağdaşan veya bağdaşmayan bozukluklara ve erken düşüklere sebep olabilmektedir.

Embriyolarda oluşan yapısal veya sayısal anormallikleri saptamak günümüzde preimplantasyon genetik tarama (pgt) yöntemleriyle mümkündür.

Merkezimizde Yeni Nesil Dizileme (NGS) yöntemi kullanılmaktadır. NGS doğruluk oranı %95-98 olarak kabul edilmektedir. Embriyodan biopsi yapılabilmesi için embriyonun blastokist aşamasında ve belirli bir kalitede olması gerekmektedir.Embriyonun gelişimini mikroskop ile değerlendirmek embriyonun kromozom olarak normal veya anormal olduğu sonucunu vermez. Bu bilgiye ancak genetik tarama yapılarak ulaşılabilir

Kimlere önerilmektedir;

Özellikle 37 yaş üstü anne adaylarına

Nedeni bilinmeyen ve tekrar eden gebelik kayıplarında

2 ve üzeri IVF tedavısı yapmasına rağmen gebelik elde edilemediği durumlarda

Çok ağır erkek faktöründe (spermdeki sayı ve morfolojik değerlerin düşük olması)

Gonadal mozaisizme sahip olan erkek ve kadınlarda

Translokasyon ve inversiyon yapısal kromozomal problem yaşayan çiftlerde

Kromozomalardaki dengesizlikleri (translokasyonlar, inversiyonlar ve delesyonlar) tüm kromozomlarla aynı anda tespit edebiliyor olması.

İşlem kısa sürer ve embriyoya her hangi bir zararı yoktur. Biyopsi yapılan embriyolar tek tek vitrifikasyon yöntemiyle dondurulur.